Historia Bifrostorden

Från www.bifrostorden.seDet var den 12 – 14 december 1924 som fyra män samlades i Örebro för att diskutera den gemensamma idén, att bilda ett Ordenssällskap. De fyra var riksdagsmännen Harald Åkerberg och P.H. Sjöblom, bankdirektör F. Larsson och direktör C.E. Kinman. Vid mötet beslutades att konstituera en kommitté för att bilda ett ordensskällskap. Man beslöt också att vända sig till författaren K.G. Ossian Nilsson för att få hjälp med att skriva ritualen. Först skulle landskapsloger för graderna I – VI bildas.

Utöver landskapslogerna skulle det bildas provinsialloger i residensstäderna och dessa loger skulle få mandat att ge graderna VII och IX. Ordens tionde grad skulle utgöra Riksloge och vara Ordens högsta ledning. Antalet ledamöter i grad X skulle begränsas till trettio.

Kinnman och Sjöblom fick uppdraget att skriva till författaren Ossian Nilsson med en förfrågan om författaren kunde hjälpa oss med att ”författa ritualen till de ceremonier, varunder ordens sammankomster och intagande av nya medlemmar skulle försiggå”. Kinman och Sjöblom träffade Ossian Nilsson på Frimurarhotellet i Linköping. Efter möte skrev Ossiannilsson att han bl.a. föreslog att Orden skulle heta Regnbågen där färgerna i regnbågen skulle symbolisera de sju kardinaldygderna. Beställarna svarade med att de accepterade hans förslag och författaren svarade då något senare att han satt rekord i hastighetsåkning per skrivmaskin och var beredd att inom någon vecka ha manuset färdigt.


Namnfrågan var dock ett bekymmer eftersom beställarna ville ha ett heltäckande namn. Man arbetade med olika förslag. Det var först i instiftelsebrevet som namnet Bifrost dyker upp för första gången. Sju är regnbågens färger, kardinaldygderna är sju och med sju bokstäver måste alltid det ord skrivas, som skall ges till namn åt kommande Bifrostloger.

Den 1 april 1925 hölls så Ordenssällskapet Bifrostordens konstituerande sammanträde på Stallmästaregården i Stockholm. Stiftelseurkunden för Ordenssällskapet Bifrost, upplästes, godkändes och undertecknades.

Logen 11 Löfstad

Bifrostlogen nummer 11 Löfstad startades anno 1945 och tillhör idag en av dom sex äldsta och största logerna inom Bifrostordens totalt 24 i landet. Från och med Mars -15 återfinns vi i Odd-huset i Tranås där vi bedriver samtliga möten.

11 Löfstad är också sk. fadderloge till 21 Midgård Linköping. Dessutom bedriver vi sedan många år, en gång om året, sk. samloge med 10 Withala Vetlanda där vi varvar värdskapet.

Bifrostorden och dess loger har också gott renommé då vi delar ut stipendier till beaktansvärda och lokala ändamål.

Till höger logens ursprungssignum och loggo.


Se mer under fliken Direktoriet.